week1

Week
วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์


1
จันทร์
บัตรคำ(ป่า)

- เห็นการเชื่อมโยงของ
ตนเองและสิ่งต่างๆ
- มีสติ  /สมาธิ
คิดอย่างสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  กำแบ  จีบ / เอล
ขั้นกิจกรรม
- มีตะกร้าบัตรคำ  30  คำ
- ครูหยิบบัตรคำไว้ด้านหน้าตัวเองแล้วก็ส่ง (เราจะไหว้รับขอบคุณเพื่อนด้วยความน้อมน้อม)
- ตะกร้าจะถูกส่งไปด้านซ้าย –  ขวา
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  นักเรียนได้คำว่าอะไร  คำที่ได้เกี่ยวกับตัวเราอย่างไร
- เล่านิทานต่อกันโดยเริ่มจากครู
ขั้นสรุป
- Brain  Gym  (กำแบ)
- ขอบคุณกันและกัน
- เก็บบัตรคำ
- บัตรคำ
- เพลงสปา
อังคาร
ดนตรีดลใจ
(ป่าแห่งชีวิต)

เห็นการเชื่อมโยงอยู่อย่าง ภารดรภาพ

ขั้นเตรียม
Brain  Gym  ( กำ  แบ )
ขั้นกิจกรรม
- ครูเริ่มเล่นเพลงที่ 1 โดยครูนักเรียนร้องเพลงไปพร้อมๆ กัน  ครูกระตุ้นด้วยคำถาม พี่ร้องเพลงแล้วพี่มีความรู้สึกอย่างไร / เพราะอะไร  พี่ๆ คิดว่าทำในหลวงถึงปลูกต้นไม้
- ครูเริ่มเล่นเพลงที่ 2 โดยครูนักเรียนร้องเพลงไปพร้อมๆ กัน  ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ถ้านักเรียนๆเป็นเหมือนบุคคลในเพลงนี้นักเรียนทำอย่างไร  นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการอนุรักป่าให้คงอยู่เละยั่งยืน
- ครูให้นักเรียนเลือกเพลงที่คิดว่านักเรียนทุกคนร้องได้ จากนั้นร้องเพลงพร้อมกัน
ขั้นสรุป
- ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย
- Brain  Gym  ( กำ  แบ )
- เนื้อเพลง
- กีตาร์

พุธ
หยุดวันแม่แห่งชาติ
พฤหัสบดี
โยคะ
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก

ขั้นเตรียม
หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
ขั้นสรุป
ขอบคุณกันและกัน
เพลงสปา

ศุกร์
เชือกแปลงร่าง
- การเชื่อมโยง
- มีสติจดจ่อ
- เห็นคุณค่าของตนเองและเคารพตนผู้อื่น

ขั้นเตรียม
   Brain  Gym  หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
- ครูหยิบเชือกมา 1 เส้นครูกระตุ้นด้วยคำถามพี่ๆ เห็นอะไรเขาเหมือนอะไร เขาทำอะไรได้บ้าง
- ครูให้พี่ช่วยแปลงร่างเชือกเป็นอะไรก็ได้ ครูให้เวลา  นาที นักเรียนที่เสร็จแล้วให้ว่างที่หน้าบ้านของตัวเอง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  พี่แปลงร่างเป็นอะไร ทำไมเป็นสิ่งนั้น เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ฯลฯ
ขั้นสรุป
- ขอบคุณทุกสิ่งที่มีคุณค่า
- ขอบคุณกันและกัน
- ครูให้นักเรียนส่งเชือกลงตะกร้าโดยเริ่มจากด้านขวา
- เชือก
- ตะกร้า
- เพลงสปาตัวอย่างกิจกรรม


ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ขั้นสรุป
ขอบคุณบทเพลง

ขอบคุณกันและกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น