week2

Week
วัน
ชื่อกิจกรรม
ป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
2
จันทร์
แก้วน้ำ แห่งชีวิต
เห็นความเชื่อมโยงของ
ตนเองกับสิ่งต่างๆ

ขั้นเตรียม
Brain  Gym อยู่ที่ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำแก้วน้ำ 3ใบมาวางให้นักเรียนดู 
ใบที่ 1 ใส่น้ำเต็มแก้ว
ใบที่ 2 ใส่น้ำครึ่งแก้ว
ใบที่ 3 ไม่มีน้ำ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามสังเกตเห็นอะไร นึกอะไร
- ครูแจกกระดาษครึ่งA4 เวียนทางด้านซ้าย  - ขวา
- ครูให้นักเรียนแบ่งกระดาษเป็น ข้าง ด้าน ซ้ายเขียน ความแตกต่างของแก้วน้ำ 3 ใบด้านขวาเขียนแก้วน้ำที่ฉันเลือก เพราะอะไรถึงเลือกแก้วใบนี้ มีความรู้สึกอย่างไร
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขั้นสรุป 
Brain  Gym  ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย
- กระดาษ
- ปากกา
- แก้วน้ำ 3 ใบ
- น้ำ
- เพลงสปา


อังคาร
ตัวเลขแปลง
ร่าง
- เห็นการเชื่อมโยง
- จินตนาการ
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  กำแบ  จีบ / เอล
ขั้นกิจกรรม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  นักเรียนเห็นอะไร / สิ่งที่เห็นทำอะไรได้บ้าง เหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร
- กระดาษส่งไปด้านซ้าย ขวา
- ครูให้นักเรียนเขียนตัวเลข 1 หลัก  หรือ 2 หลัก ก็ได้ลงกระดาษ
- นักเรียนแปลงร่างกระดาษให้เป็นรูปอะไรก็ได้
- ถ่ายทอดทำไมถึงเขียนตัวเลขนี้ /แปลงร่างเป็นอะไร / เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกี่ยวกับสิ่งนั้น
ขั้นสรุป
- จับมือให้กำลังใจ / ขอบคุณกันและกัน
- เก็บส่งของโดยเชิญนักเรียนที่พร้อมแต่ละคน
- กระดาษ
- ปากกา

พุธ
ลูกยางสติ
- มีสมาธิจดจอกับสิ่งที่ทำ
- การคิด
- อดทน รอคอย
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจและสติ
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำลูกยางออกมาพร้อมอธิบายข้อตกลง (คนละ 1 กำมือ)
- ครูส่งลูกยางไปด้านซ้าย ขวา  แล้วให้นักเรียนวางลูกยางไว้ด้านหน้าของตัวเอง
- จากนั้นให้นักเรียนต่อลูกยางของตัวเองกับเพื่อน
-  ครูกระตุ้นคำถามว่ามีลูกยางทั้งหมดกี่ลูก นักเรียนนับต่อกัน จากนั้นให้ทุกคนหยิบออกคนละ 2 ลูกแล้ว ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เหลือลูกยางกี่ลูก
ขั้นสรุป
- ขอบคุณกันและกัน
- เก็บอุปกรณ์โดยเชิญนักเรียนที่พร้อมทีละคน
- ลูกยาง
- ตะกร้า
พฤหัสบดี
ใบไม้ต้นเดียว
กัน
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา
ขั้นเตรียม
Brain  Gym 
ขั้นกิจกรรม
- ครูหยิบใบไม้มา 1 ใบ ครูกระตุ้นด้วยคำถาม พี่ๆรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นใบไม้ใบนี้  เขาเหมือนอะไร
- ครูร้องเพลง ใบไม้ต้นเดียวกัน
- ครูส่งใบไม้ให้พี่ๆทุกคน ได้สัมผัสครูกระตุ้นด้วยคำถาม ใบไม้รู้สึกอย่างไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
ขั้นสรุป
- ขอบคุณใบไม้ ขอบคุณเรื่องเล่า
- กลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเอง
- ใบไม้
- บทเพลง ใบไม้ต้นเดียวกัน
ศุกร์
เล่าภาพของฉัน
คิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัว
ขั้นเตรียม
   Brain  Gym  กำหนดลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับภาพที่ตัวเองทำแล้วประทับใจมากที่สุด
- ครูนำเสนอกระดาษเปล่าพร้อมกับสีน้ำให้นักเรียนดู (เล่าเรื่องราวสั้นๆ)
- ครูแจกกระดาษ 1 แผ่นและสีน้ำคนละ สีเริ่มจากซ้ายและขวา
- ครูให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตัวเอง โดยคุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนทำรูปอะไรเชื่อมโยงกับตัวเองอย่างไร 
ขั้นสรุป
- กลับมารู้ลมหายใจของตัวเอง
- Brain  Gym  ( กำ  แบ )
- สีน้ำ
- เรื่องเล่า
ตัวอย่างกิจกรรม
วันจันทร์ กิจกรรม แก้วน้ำแห่งชีวิต
ขั้นเตรียม (รับรู้ลมหายใจ)

ขั้นกิจกรรมขั้นสรุป (ขอบคุณกันและกัน)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น