week4

Week
วัน
ชื่อกิจกรรม
ป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
4
จันทร์
อาหารจากใจ
การคิดเชื่อมโยง/การรับรส
ขั้นเตรียม
- Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง  หายใจเข้าออก 10  ครั้ง
ขั้นกิจกรม
- ครูเล่าเรื่องตอนเด็กๆ ครูฟ้ากับคุณแม่จะทำอาหารเองทุกครั้งที่คุณแม่ทำเสร็จก็จะให้ครูฟ้าชิมเสมอ  และถามครูฟ้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง  รู้สึกอย่างไร  ครูฟ้ากับคุณแม่สนุกมากเวลาที่ทำอาหารแต่ตอนนี้ครูฟ้าได้ทำงานมีเวลาน้อยมากที่จะทำอาหารกินเองแต่เมื่อมีโอกาสครูฟ้าจะใช้โอกาสนั้นในการทำอาหาร  และวันนั้นครูฟ้าได้มีโอกาสทำอาหารมาให้นักเรียนชิม  ครูส่งให้นักเรียนได้ชิมทีละคน
- นักเรียนแลกเปลี่ยนมีความรู้สึกอย่างไรแล้วนึกถึงอะไรที่เหมือนหรือคล้ายกัน
ขั้นสรุป
- ขอบคุณอาหารในมื้อนี้
- ขอบคุณกันและกัน
- อาหาร
- ไม้จิ้มฟัน
- ถาดใส่อาหาร

อังคาร
กลิ่นหรรษา
คิดเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ รอบตัว

ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง 
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องราวสั้นๆ  จากนั้นครูนำกล่องมาวางไว้ด้านหน้าซึ่งข้างในมีพืชสมุนไพรต่างๆ
- ครูส่งกล่องให้นักเรียนจากนั้นให้ดมกลิ่นของสมุนไพร  ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องคืออะไร   เมื่อได้กลิ่นแล้วนึกถึงอะไร  เหมือนหรือคล้ายกับอะไร
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนกันและกัน
ขั้นสรุป
- เก็บอุปกรณ์
- อยู่กับลมหายใจของตัวเอง
- ขอบคุณกันและกัน
พืชสมุนไพร

พุธ
ลายเส้น
- เห็นคุณค่าของตัวเอง  จินตนาการ
- เชื่อมโยงตัวเรากับสิ่ง ต่าง ๆ
ขั้นเตรียม
- Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง 
- หลับตาฟังเพลงอยู่กลับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
- ครูส่งกระดาษครึ่ง A 4 ไปด้านซ้าย ขวา  (ขอบคุณกันและกันด้วยความนอบน้อม)
- ครูเล่านิทาน  เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับผู้ชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เขาเกิดมาอยู่กับทุกๆ คนทั่วไป วันหนึ่งเขาโชคดีได้เดินออกไปข้างนอกเขาเจอเพื่อนชายคนหนึ่งอายุเท่ากัน
เด็กชายคนนั้นกำลังเดินเก็บขยะอยู่   เขาดีใจ จึงวิ่งเข้า ไปที่จะเล่นด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องหยุด  และโลกยังมีอะไรอีกมากมายที่เขายังไม่รู้  เขายกฝ่ามือทั้ง ข้างขึ้นมาดูและมองด้วยความรู้สึกที่ดี
- คุณครูอยากให้นักเรียนช่วยยกมือทั้งสองข้างที่แข็งแรงแล้วมองที่ฝ่ามือของตัวเอง  ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  นักเรียนเห็นอะไรบ้างที่อยู่บนฝ่ามือ รู้สึกอย่างไร 
- คุณครูให้นักเรียนวาดลามมือของตัวเองด้านใดด้านหนึ่งแล้วลองจินตนาการว่าเหมือนรูปอะไร
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยน
ขั้นสรุป
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง 
- กระดาษ A 4
- เรื่องเล่า

พฤหัสบดี
โยคะ
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก

ขั้นเตรียม
หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
ขั้นสรุป
ขอบคุณกันและกัน
เพลงสปา


ศุกร์
บทความเพื่อน
การฟังเชื่อมโยงความคิด
ขั้นเตรียม
Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง 
ขั้นกิจกรรม
- ครูอ่านบทความเกี่ยวกับเพื่อนให้นักเรียนฟัง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร  เหมือน  คล้ายกับตัวเราอย่างไร
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับตัวเราและเพื่อน
ขั้นสรุป
- Brain  Gym  อยู่กับลมหายใจของตัวเอง 
- ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย

บทความเพื่อนตัวอย่างกิจกรรม
วันจันทร์กับวันอังคาร (ไปสำรวจป่าร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน)


วันพุธ ใช้กิจกรรมวันอังคาร กลิ่นหรรษา
ขั้นเตรียม 

ขั้นกิจกรรม
ขั้นสรุป


วันพฤหัสบดี (แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเข้าแถวหน้าเสาธงรูปแบบใหม่)
วันศุกร์ กิจกรรมเรื่องเล่าจากบทความ
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

ขั้นสรุป
ขอบคุณกันและกัน
ขอบคุณทุกการถ่ายทอดของทุกคน
ขอบคุณบทความดีๆ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น