week8

Week
วัน
ชื่อกิจกรรม
ป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
8
จันทร์
มองให้ลึกรู้สึก เป็นอย่างไร
- เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
- มีสมาธิจดจ่อ
ขั้นเตรียม
- อยู่กลับลมหายใจของตัวเอง
- หลับตาฟังสียงธรรมชาติ
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำกล่องมาว่างกลางห้อง  ครูกระตุ้นด้วยคำถามเห็นอะไรบ้าง
- ครูส่งกระดาษรูปหน้าเสือให้นักเรียน ไปด้านซ้าย ขวา
นักเรียนช่วยหาสิ่งที่อยู่ในกระดาษนี้   จากนั้นวงกลมไว้  จากนั้นครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนช่วยบอกสิ่งที่เราหาได้คนละ  อย่างที่แตกต่างกัน
ขั้นสรุป
- ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย
- ขอบคุณกันและกัน
- กล่องลังลีโอ
- กระดาษรูป
หน้าเสือ
- เพลงสปา
อังคาร
เรื่องราวของฉัน
คิดเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเอง
ขั้นเตรียม
Brain  Gym   อยู่กับลมหายใจของตัวเอง
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำตะกร้าที่ใส่สิ่งต่างๆมาให้นักเรียนดู  จากนั้นครูส่งตะกร้าเวียนทางซ้ายมือ
- ครูให้นักเรียนหยิบสิ่งของที่อยู่ในตะกร้าคนละ 1 อย่าง
- ครูให้นักเรียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนั้น
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในวันนี้
ขั้นสรุป
- ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย
- ขอบคุณกันและกัน
- สิ่งของ
- ตะกร้า
- เพลงสปา
 พุธ
ภาพเรืองราง
- คิดเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
- จินตนาการ
ขั้นเตรียม
Brain  Gym   อยู่กับลมหายใจของตัวเอง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแจกซองให้นักเรียนคนละ 1 ซอง  ด้านในมีภาพที่แตกต่างกัน  จากนั้นครูกระตุ้นด้วยคำถาม ภาพที่นักเรียนได้เชื่อมโยงกับตัวเองอย่างไร
- จากนั้นครูและนักเรียนเล่าเรื่องราวจากภาพ แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นสรุป
- ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย
- ขอบคุณกันและกัน
เพลงสปา
ซองรูปภาพ
พฤหัสบดี
โยคะ
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก

ขั้นเตรียม
หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
ขั้นสรุป
ขอบคุณกันและกัน
เพลงสปา

ศุกร์
ลองฟังดูสิฉันรู้สึกอย่างไร

-  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
-  เชื่อมโยงเข้ากับตัวเอง
ขั้นเตรียม
Brain Gym   อยู่กับลมหายใจของตัวเอง
ขั้นกิจกรรม
- ภาวนาด้วยบทเพลง  ณ ตรงนี้  ครูกระตุ้นด้วยคำถาม พี่รู้สึกย่างไรที่ได้ฟังบทเพลง
- ครูนักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่ได้ฟัง
- ภาวนาด้วยบทเพลงอีก 1 ครั้ง
ขั้นสรุป
- ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย
- ขอบคุณกันและกัน
เพลง ณ ตรงนี้


ตัวอย่างกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น